Velkommen til Flexpro

Vi tilbyr vår kunnskap og tjenester i alt fra installasjon og reparasjon av transportbånd, avskrapere, slitegummi, ruller og tromler. Med våre servicekontrakter for selv-lossende skip reiser vårt mannskap over hele verden for å utføre små og store prosjekter.