Velkommen til Flexpro

Vi tilbyr vår kunnskap og tjenester i alt fra installasjon og reparasjon av transportbånd, avskrapere, slitegummi, ruller og tromler. Med våre mange servicekontrakter reiser vårt mannskap over hele verden for å utføre små og store prosjekter.

  Service

Flexpro AS er ett service selskap rettet mot bergverksindustrien og fokus på kvalitet i såfremt produktvalg og løsninger. Vi utfører serviceoppdrag ute på ditt anlegg og eller inne på en av våre egne serviceavdelinger i Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim.

Rema Tip-Top

Flexpro AS, partner og distributør av Rema Tip-Top AG industrial divisjon.